Tarča za fotogrametrijo

  • Opis
  • Specifikacije

Tarče za fotogrametrijo se uporabljajo za prostorsko orientiranje 3D modela ter določitev njegove velikosti. V kolikor imamo na voljo samo zračne posnetke terena, ki se zadovoljivo prekrivajo (vsaj 60%), nam razni programi (Agisoft, 3Dsurvey ipd.) lahko izdelajo model terena. Tak model pa v prostoru še ni orientiran in skaliran, tako da na njem ne moremo izvajati meritev medsebojnih razdalj in nadmorskih višin. Da naš model tudi prostorsko postavimo na pravo mesto in v pravo velikost, si pomagamo s točkami, ki imajo znane prostorske koordinate (lahko tudi v lokalnem koordinatnem sistemu). Za lažjo identifikacijo takšnih točk so izdelane posebne fotogrametrične tarče, ki omogočajo tudi geodetsko izmero centra s centimetrsko natančnostjo. Pomembno je vedeti, da je po obdelavi podatkov natančnost določanja koordinat neke točke v modelu nekajkrat slabša, tako da gre za decimetrsko natančnost meritev.

Premer plošče 350 mm, Debelina plošče 4mm

ID Produkti Material Cena
( brez DDV )
Količina V košarico
Mast_Target350 Tarča za fotogrametrijo fi 350 mm; debelina 4 mm plastika 9,85 €
Mast_Target538 Tarča za fotogrametrijo 350x350 mm; debelina 4 mm plastika 10,07 €
Mast_STR15_100 Sidro za fotogrametrično tarčo R15 (navoj); L=100 mm, S=15 mm jeklo 1,39 €
Mast_STR15_125 Sidro za fotogrametrično tarčo R15 (navoj); L=125 mm, S=15 mm jeklo 1,44 €
Mast_STR15_150 Sidro za fotogrametrično tarčo R15 (navoj); L=150 mm, S=15 mm jeklo 1,47 €
Mast_STR12_100 Sidro za fotogrametrično tarčo R12 (navoj); L=100 mm, S=12 mm jeklo 1,28 €
Mast_STR12_125 Sidro za fotogrametrično tarčo R12 (navoj); L=125 mm, S=12 mm jeklo 1,29 €
Mast_STR12_150 Sidro za fotogrametrično tarčo R12 (navoj); L=150 mm, S=12 mm jeklo 1,31 €
Mast_ST12_100 Sidro za fotogrametrično tarčo R12 (gladko); L=100 mm, S=12 mm jeklo 1,21 €
Mast_ST12_125 Sidro za fotogrametrično tarčo R12 (gladko); L=125 mm, S=12 mm jeklo 1,28 €
Mast_ST12_150 Sidro za fotogrametrično tarčo R12 (gladko); L=150 mm, S=12 mm jeklo 1,71 €


©2024 Geo Sistemi, Samo Lenarčič s.p., Vse pravice pridržane.