Letalska dejavnost, meritve iz zraka

Untitled Document

Letalski posnetki,  terestrična in aero fotogrametrija ter obdelava podatkov

S pojavom cenovno dostopnih brezpilotnih letal (UAV ali droni) imamo na voljo letalne naprave, s katerimi lahko cenovno ugodno izvajamo snemanja in meritve iz zračne perspektive. Na vedno več področjih so takšna brezpilotna zračna plovila logična zamenjava za letala ali helikopterje s človeško posadko, saj so neprimerno cenejša, snemanja se lahko dokaj hitro izvedejo in tudi manj obremenjujejo okolje.

Meritve iz zraka se izvajajo za zbiranje in merjenje različnih informacij, ki jih s površine zemlje težko pridobimo zaradi različnih naravnih in grajenih ovir glede na lego opazovanja. Z višino se povečuje območje zajema informacij, vendar pri tem pada kvaliteta oz. natančnost zajema – odločitev glede tega je na strani naročnika. Za potrebe izdelave topografskih kart velikih območij v kratkem času, analize nesreč, nadzora ali kontrole rasti kmetijskih pridelkov je edini smiselni zajem podatkov z zračnimi meritvami. Seveda lahko zračne meritve kombiniramo z izmero navezovalnih točk na zemlji in s tem povečamo natančnost rezultatov. Izmera večjih in težko dostopnih območij s površja zemlje je cenovno manj ugodno. Merska ekipa na zemlji bi potrebovala enostavno preveč delovnih ur, da bi sicer z večjo natančnostjo vendar z manj informacijami izmerilo takšna področja. Pri klasičnem merjenju posameznih točk dobimo omejeno število natančno izmerjenih detajlnih točk, medtem ko dobimo pri zračnem zajemu ogromno (tudi nepotrebnih) točk, ki nam lahko kasneje služijo še za druge namene.

Seveda imajo tudi zračna merjenja pomanjkljivosti, zaradi česar jih večkrat kombiniramo z meritvami na terenu. Ovire predstavljajo krošnje gostih dreves in bujna vegetacija, zaradi česar ne moremo povsod izmeriti višine terena ali detajlov objekta. Kadar je tega preveč lahko dopolnimo zračna merjenja s klasičnimi terenskimi meritvami.

Omejitve: Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr.) dovoljuje izvajanje letalske dejavnosti na področjih, ki so oddaljena več kot 5km od referenčne točke letališča (ARP).©2024 Geo Sistemi, Samo Lenarčič s.p., Vse pravice pridržane.