Referenčni projekti

Predstavljamo referenčne projekte, ki smo jih opravili v okviru letalske dejavnosti.

Seznam

  • Izračun volumnov zalog surovin
  • Izdelava ortofoto fasad
  • Izdelava geodetskega načrta z DOF podlago
Referenčni projekti


©2024 Geo Sistemi, Samo Lenarčič s.p., Vse pravice pridržane.